แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Posted by:

แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่ 4 ตำบลห้วยพระ เริ่มต้นจากคลองชลประทานบ้านนายสุวิทย์ คงแม่น ถึงบ้านนายเสกสันต์ พีระสงคราม กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,929 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ห้วยพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Posted by:

ประกาศลงเว็บไซค์

0
Page 1 of 8 12345...»