ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

Posted by:

ร่าง tor รถขยะ

คุณลักษณะ รถขยะ

0